Home » workshopje zomerschoenen

workshopje zomerschoenen

  

Workshopje Zomer Schoenen

 

wat heb je nodig:.............................what do you need:

zijdelint 2mm...................................silk ribbon 2mm

dun karton .......................................cardboard

stukje stof ......................................piece of fabric

stukje leer........................................piece ofleather

prikkertje.........................................toothpick

tacky glue..........................................tacky glue

schaar.................................................scissors

verstekschaar...................................default scissors

voetjes van een popje.....................feet of a doll

 

 

1.neem een popje met blote voeten

 1: Take a doll with bare feet

 

2.neem de voetjes over op een stukje dun karton met potlood

 2:Take the feet on a piece of thin cardboard with pencil

3. knip de voetjes uit

3. cut the feet from

4. en beplak de bovenkant( binnenkant schoen) met een leuk stofje

4. and paste the top (inside shoe) with a nice fabric

5: buig het stukje karton in de vorm van de voet

5: bend the piece of cardboard in the shape of the foot

6: plak het voetje op het popje(onderkant van de voet)

     met het stofje tegen de onderkant van de voet

Met fotolijm!!!!!

6: paste it on the doll foot (bottom of the foot) 
with the fabric at the bottom of the foot
With photo glue !!!!!

 

7:knip nu 8 x  2,5  cm zijde lint 2mm

En 2x 3,5 cm lint voor het hakje

7: Cut 8 x 2.5 cm silk ribbon 2mm
And 2x 3.5 cm ribbon for heel

 

8: neem 1 stukje lint en plak deze van links naar rechts  schuin over de voorvoet

8: Take 1 piece of tape and paste it from left to right angle on the foot

    Eerst even een drupje lijm aan de onderkant van de schoen doen

9 :en nu de andere kant  er schuin overheen

  First a drop of glue on the bottom of the shoe do
9: and now the other side are tilted over

10: nu neem je een stukje lint en dat plak je van in het midden over de voet heen

 10: now you take a piece of ribbon and paste in the middle of the foot outward

 

11: nu gaan we het hiel bandje plakken hier moet je beginnen

     Met plakken op de zelfde plek waar je begon  van je    middenbandje op de Voet.

11: now we heel strap paste here you begin 
Of slab in the same place where you started your band on the middle foot.

      Hier ga je van de ene kant van de hiel naar de andere kant een beetje over de hiel heen en zet het weer aan de onderkant vast.

Here you go from one side of the heel to the other side a bit on the heel back and put it back down to the bottom.

 

12: daarna zet je de onderkant van het schoentje in de lijm en

12: Then set the bottom of the shoe in the tacky glue

Druk daar het leer met de suède kant tegen aan en hou het even vast

  Press it with the leather and suede side to keep it a little while

 

Tot het gedroogd is

To the dried

 

13: knip nu langs de voet het overtollige leer weg

13: Cut along the foot off the learning path

14: nu de hakjes knip eerst een prikkertje recht af met de verstekschaar

Dan meet je 14 mm af en knip af

Daarna meet je 7mm uit en teken af, nu meet je van de binnenkant

Aan beide kanten 5mm af en teken af  nu heb je aan de buitenkant

14: now heels cut a Feedback duty with the default scissors

Then you measure 14 mm and cut off


Then you measure 7mm and sign off, now you measure the inside

5mm on both sides and now you have to sign on the outside

Van je stokje aan beide kanten 2mm over en dat knip je dus schuin weg

Your stick on both sides about 2mm and that you will cut away diagonally

15: nu bekleed je het hakje ook met de 2mm lint

15: now you heel also coated with 2mm ribbon

16: doe een drupje lijm in het midden van de zool en plak het hakje met de

        schuine kant op de lijm

         laten drogen en klaar  als je hakje nog iets te groot is kan je het nog,

         wat korter knippen.

16: put a drop of glue in the middle of the soles and paste the heel with oblique side on the glue 
dried and ready when you heel something too large, you can  cut a little shorter.

17:   schuif nu zachtjes een speld tussen de voet en het schoentje om de foto

       lijm los te maken en je kan het schoentje er zo af halen.

Veel plezier er mee!

17: Now gently slide a needle between the foot and the shoe to the photo glue release it and you can shoe so get off.
Have fun on it!

Groet marja

 

 ©Copyright Marja Balvers 2009